Oferta - Biuro Księgowe Beata

Idź do spisu treści

Menu główne:

Oferta

Biuro księgowe BEATA świadczy usługi w zakresie m. in.:

 • Sporządzania dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności gospodarczej
 • Sporządzania wniosków kredytowych oraz innych dokumentów wymaganych przez banki i firmy leasingowe
 • Sporządzania wniosków na potrzeby Urzędu Pracy (dofinansowania, refundacje, staże)
 • Prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Opracowania Zakładowego Planu Kont i polityki rachunkowości
 • Prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Rozliczanie zryczałtowanych form opodatkowania
 • Prowadzenia rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • Prowadzenia ewidencji środków trwałych
 • Prowadzenia spraw kadrowo - płacowych (umów o pracę, zlecenia, o dzieło)
 • Zakładania i prowadzenia akt osobowych
 • Naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy
 • Kompleksowej obsługi rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym naliczania składek i sporządzania deklaracji
 • Sporządzania wszelkich deklaracji podatkowych oraz zeznań rocznych
 • Sporządzania rocznego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)
 • Sporządzania wydruków, analiz, zestawień, raportów dostosowanych do potrzeb klienta

Biuro realizuje także usługi dotyczące m. in. ZWROTU PODATKU w ramach współpracy z Europejskim Centrum Podatkowym - www.euro-punkt.pl

Jest to jedynie podstawowy katalog świadczonych przez biuro usług. Zakres ten może ulec rozszerzeniu w trakcie współpracy w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego